web design

Web design & development  

Serwisy internetowe  

Projektujemy i tworzymy rozbudowane serwisy internetowe w tym serwisy korporacyjne oraz sklepy internetowe.  

aplikacje dla biznesu

Rozwiązania szyte na miarę

Aplikacje mobilne dla biznesu

Zaprojektujemy, wykonamy i wdrożymy rozwiązania mobilne wspierające realizację celów Twojej firmy.

grywalizacja w biznesie

Odkryj potencjał swojej firmy na nowo

Grywalizacja w biznesie

Spójrz na swój biznes oczami gracza!
Zbuduj społeczność wokół swojej marki, produktu, usługi. Zwiększ sprzedaż oraz lojalność klientów, podnieś efektywność swoich pracowników.

współpraca

Doradzamy i wspieramy

ITIL, SCRUM, HR

Świadczymy usługi doradcze z zakresu zarządzania usługami IT (zgodnie z ITIL).
Wdrażamy zwinne zarządzanie projektami (SCRUM).
Doradzamy w obszarze HR.

O nas

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu mechanizmów grywalizacji w zastosowaniach biznesowych. Nasze rozwiązania są "szyte na miarę", dedykowane konkretnym odbiorcom, dostosowane do ich potrzeb i specyfiki branży. Łączymy wiedzę z zakresu behawiorystyki i nowych technologii. Łączymy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę o nowych trendach w zarządzaniu i budowaniu relacji z klientami.

Serwisy internetowe

Portale korporacyjne oraz e-commerce.

Grywalizacja

Grywalizacja w biznesie.

Aplikacje mobilne

Dedykowane aplikacje biznesowe.

Doradztwo

HR i zarządzanie usługami IT.

Dzięki grywalizacji odkryj potencjał swojej firmy na nowo!

Oprogramowanie dla biznesu
serwisy internetowe - aplikacje mobilne - rozwiązania zintegrowane

Aplikacje

Projektujemy, tworzymy i wdrażamy serwisy www i aplikacje mobilne realizujące cele biznesowe naszych klientów.

Analiza i projekt

UX & Graphics design

Oferujemy kompleksowy wachlarz usług. Przeprowadzimy analizę potrzeb, a następnie zaprojektujemy dla Twojej firmy aplikację, która zrealizuje postawione przed nią cele biznesowe takie jak: usprawnienie procesów; redukcja kosztów; zbudowanie społeczności wokół Twojej marki, produktu bądź usługi; wzrost przychodów; wzmocnienie lojalności Twoich klientów; usprawnienie komunikacji marketingowej; podniesienie efektywności pracowników itp.

Wykonanie i wdrożenie

iOS, Android, .Net, PHP

Realizujemy projekty na wszystkie najważniejsze platformy mobilne (iOS, Android, Windows 10). Tworzymy rozwiązania serwerowe przy użyciu języków programowania PHP oraz .Net. Wyboru technologii dokonamy wspólnie analizując Twoje preferencje i możliwości oraz trendy rynkowe. Współpracując z nami zyskujesz pewność, że wybrana technologia jest najlepsza dla realizacji Twojego projektu.

PROJEKT FUNKCJONALNY

Masz pomysł - zrealizujmy go razem. Połączmy Twój pomysł z naszą wiedzą i doświadczeniem.

PROJEKT UX ORAZ PROJEKT GRAFICZNY

Opracujemy projekt UX, który pokaże jak Twoja aplikacja będzie działać.

PROGRAMOWANIE

Wykonamy aplikację zgodnie z projektem funkcjonalnym i makietami. Zaimplementujemy projekt graficzny.

PUBLIKACJA APLIKACJI

Opublikujemy aplikację z Twojego konta lub jeżeli go nie masz, pomożemy Ci je założyć.


Grywalizacja w biznesie

Na czym polega grywalizajca i co dzięki niej można osiągnąć?

Grywalizacja wykorzystuje elementy, które lubimy w grach i dodaje je do codziennych działań, aby uczynić je bardziej interesującymi. Mechanizmy grywalizacji wykorzystują radość płynącą ze współzawodnictwa i otrzymywania nagród co skłania nas do podejmowania określonej aktywności lub modyfikowania zachowań.
Grywalizacja zmienia sposób myślenia na temat zachowań i motywacji, to mechanizm dzięki, któremu możemy skutecznie wpływać na zmianę przyzwyczajeń ludzi. Grywalizacja to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do wpływania na zachowania ludzi.

Grywalizacja w sprzedaży wspiera:
– motywacje i zaangażowanie sprzedawców,
– gromadzenie informacji zarządczej o silach sprzedaży,
– podnoszenie kwalifikacji sprzedawców,
– budowanie efektywnych relacji z klientami.

Grywalizacja w marketingu pomaga w:
– budowaniu trwałych relacji z klientami oraz lojalności do marki/produktu/usługi,
– zwiększeniu rozpoznawalności marki,
– zwiększeniu popytu na produkt lub usługę,
– pozyskaniu wiedzy na temat potrzeb konsumentów,
– ekspansji rynkowej.

Grywalizacja w HR to sposób na:
– motywację i zaangażowanie pracowników w realizację codziennych zadań,
– rozwój innowacyjności i kreatywności zespołów,
– szybszy rozwój kadr,
– większą satysfakcję z pracy,
– integrację pracowników.

Naszym klientom oferujemy współpracę w oparciu o 5 zasad.

1. Przygotowywane przez nas rozwiązania grywalizacyjne są dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta.
2. Wdrażane rozwiązania grywalizacyjne służą do osiągnięcia konkretnych celów biznesowych klienta.
3. Rozwiązania grywalizacyjne projektujemy i wdrażamy przy udziale klienta, wówczas są bardziej skuteczne i mają większą siłę motywacyjną.
4. W naszych projektach wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne.
5. Kluczowym aspektem naszej pracy nad projektem jest transfer know-how na rzecz klienta.

Chcesz wdrożyć grywalizację w swojej firmie? Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami: hello@deciso.pl

GRYWALIZACJA W SPRZEDAŻY, CZYLI METODA NA WZROST EFEKTYWNOŚCI HANDLOWCÓW

Grywalizacja w sprzedaży to metoda na pobudzenie zaangażowania sprzedawców zarówno na poziomie  indywidualnym jak i na poziomie działów sprzedaży. Przyjęte reguły oraz logika postępu gry ma skłaniać  do podejmowania przez uczestników kolejnych wyzwań i osiągania wyższych poziomów co prowadzi do zwiększenia sprzedaży.

Programy grywalizacyjne dla działów sprzedaży proponowane przez naszą firmę służą osiągnięciu trwałego zwiększenia poziomu sprzedaży. Efektem dodatkowym oferowanego programu  obok  wdrożenia rozwiązania dedykowanego sprzedawcom i grupom sprzedażowym  jest dostarczenie kierownictwu informacji analitycznej  o pracy sił sprzedaży.

Nasze rozwiązania pozwalają uwzględnić wszystkie istotne aspekty pracy sprzedawców w tym również podnoszenie kwalifikacji i budowanie bazy danych o klientach. Nasze rozwiązania grywalizacyjne wspierane są dedykowaną aplikacją współpracującą z systemami klasy SFA (Sales Force Automation). Aplikacja  konwertuje dane i prezentuje  je w postaci zgodnej z  przyjętą fabułą grywalizacyjną oraz logiką i postępem rozgrywki. Użytkownik otrzymuje na bieżąco informację zwrotną  o własnych postępach, osiągniętym statusie oraz osiągnięciach innych uczestników grupy, której jest członkiem.

Istotą naszych rozwiązań grywalizacyjnych dla sprzedawców jest  pobudzanie motywacji wewnętrzne,j a nie zewnętrznej opartej na bonusach pieniężnych i nagrodach rzeczowych.

Wybór danych wykorzystywanych do przyznawania punktów i statusów użytkowników poprzedzamy analizą danych historycznych i precyzyjnego określenia celów jakie stawiamy przed programem. Szczególną wagę przywiązujemy do takiego dostosowywania punktacji i rankingów, aby system wspierał podejmowanie wyzwań indywidualnych. Doskonalenie na poziomie indywidualnym poprzez bicie własnych rekordów oraz wizualizacja wkładu w wynik grupowy to podstawa  przyjaznego  systemu, chętnie akceptowanego przez pracowników, a jednocześnie efektywne narzędzie do realizacji celów biznesowych firmy.

Chcesz wdrożyć grywalizację w działach sprzedaży w swojej organizacji i zwiększyć efektywność handlowców, lub masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami: hello@deciso.pl

JAK WDRAŻAMY GRYWALIZACJĘ W HR?

1. Definiujemy cele biznesowe

Grywalizacja w HR to sposób na osiągnięcie określonego efektu ekonomicznego i/lub organizacyjnego. Na tym etapie projektu wspólnie z klientem wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć, wykorzystując do tego mechanizmy grywalizacji. Dążymy do rozpoznania wszystkich elementów, które są istotne dla prowadzenia projektu i wypracowania rozwiązania grywalizacyjnego, które najlepiej spełni oczekiwania klienta.

2. Poznajemy użytkowników

Grywalizacja w HR dotyczy zawsze zachowań „żywych” ludzi w określonych uwarunkowaniach społecznych i organizacyjnych, dlatego skuteczność wdrażanego rozwiązania zależy od właściwego wskazania grupy osób, którą chcemy objąć grywalizacją. Na tym etapie definiujemy grupy pracowników, do których projekt jest adresowany. Ułatwi nam to myślenie o konkretnych użytkownikach i ich zachowaniach indywidualnych i zbiorowych. Zebrane dane posłużą nie tylko do zaprojektowania rozwiązania, ale również do przygotowania oceny potencjału grywalizacyjnego dla projektu. Wspólnie ze zleceniodawcą ustalamy mierniki służące obiektywnej ocenie efektywności wdrożonej grywalizacji.

3. Projektujemy model zachowań użytkowników

Grywalizacja w HR to sposób na zmianę zachowań pracowników w takim kierunku, żeby były one zgodne z założonymi celami biznesowymi. Robimy to przy pomocy odpowiednio dobranych mechanizmów grywalizacyjnych i schematów angażowania oraz opisujemy czynniki wzmacniające pożądane zachowania po to, aby stały się one kluczowymi elementami scenariusza grywalizacji.

4. Budujemy scenariusz grywalizacji

Tworzymy scenariusz grywalizacji, w którym cele biznesowe przekładamy na wciągającą i motywującą do aktywności fabułę. Scenariusz grywalizacji w HR jest tak przygotowany, aby zasady rozgrywki i cele, do których dążą uczestnicy były jednoznaczne i oczywiste. Fabuła ma tak przygotowaną konstrukcję, by angażować, zapewniać rozwój i osiąganie kolejnych poziomów grywalizacji przy „mimowolnej” realizacji celów biznesowych. Modelowanie zachowań i dostarczanie uczestnikom rozgrywki natychmiastowej informacji zwrotnej (feedback) może wymagać stworzenia dedykowanej aplikacji informatycznej. Narzędzie informatyczne jest przygotowywane w takim przypadku równolegle z pracami projektowymi po opracowaniu scenariusza i kontentu grywalizacyjnego.

5. Testujemy, mierzymy i doskonalimy

Wdrożenie przygotowanego rozwiązania jest poprzedzone procesem testowania. Testy mają sprawdzić zarówno trafność przyjętej koncepcji grywalizacji jak i narzędzia informatycznego.
Efektywne wykorzystanie grywalizacji jako metody pobudzania zaangażowania pracowników wymaga ciągłego i szybkiego przechodzenia od procesu analizowania i stawiania hipotez do wnioskowania i wprowadzania zmian. Tylko takie dynamiczne podejście zapewnia długookresową motywację i maksymalizację efektów biznesowych z wdrożonego rozwiązania grywalizacyjnego.
Wdrażając grywalizację w HR stawiamy na rozbudzenie w pracownikach motywacji do pracy oraz budujemy nową jakość pracy opartą o innowacje, kreatywność i zaangażowanie.

6. Wdrożenie i rozwój

Proponowane przez nas rozwiązania grywalizacyjne wspierające procesy HR są w trakcie wdrażania integrowane z istniejącymi już w firmie programami zarządzania kadrami. Przedstawiciele klienta zaangażowani w tworzenie projektu grywalizacyjnego otrzymują pakiet specjalistycznej wiedzy na temat mechaniki rozwiązań grywalizacyjnych i zasad rządzących skutecznym wdrożeniem. Po zakończeniu projektu firma korzystająca z naszych usług jest w stanie własnymi siłami, w sposób profesjonalny administrować wdrożonym systemem, a nawet go modyfikować. Nasza współpraca ze zleceniodawcą nie kończy się na wdrożeniu rozwiązania grywalizacyjnego i obejmuje również kompleksowe wsparcie przy rozwoju i wprowadzaniu dodatkowych elementów oraz zmian scenariuszowych.

Chcesz wdrożyć grywalizację w HR w swojej organizacji i zwiększyć motywację oraz produktywność pracowników, lub masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami: hello@deciso.pl

GRYWALIZACJA – NOWE OBLICZE RELACJI Z KLIENTEM.

Potrafimy zbudować nowy rodzaj relacji pomiędzy Twoja marką, a klientami. Dzięki naszym rozwiązaniom opartym o grywalizację Twoja marka zyska nie tylko nowych klientów, ale również wiedzę o ich potrzebach i oczekiwaniach.
Dotychczas działania marketingowe skupiały się na programach lojalnościowych wiążących klientów na poziomie transakcyjnym.
Grywalizacja w marketingu to przejście z poziomu zaangażowania transakcyjnego na poziom zaangażowania emocjonalnego.

Jak wdrażamy grywalizację w marketingu?

1. Definiujemy cele biznesowe

Grywalizacja w marketingu to sposób na pozyskanie nowych klientów oraz zbudowanie z nimi silnych relacji opartych na aktywności i zaangażowaniu emocjonalnym. Projekt grywalizacyjny wdrażamy po to, aby osiągnąć określone efekty, dlatego już na etapie definiowania celów biznesowych ustalamy, które obszary relacji z klientami mają ulec zmianie.
Rozwiązania oparte o grywalizację są niezwykle efektywne przy realizacji projektów marketingowych stawiających na budowanie zaangażowania i lojalności, należą do nich:
– budowanie trwałych relacji z klientami oraz lojalności do marki/produktu/usługi
– zwiększenie rozpoznawalności marki
– zwiększenie sprzedaży
– wytworzenie i utrzymanie u klienta nowej potrzeby
– wprowadzenie na rynek nowych produktów
– zapewnienie popytu na produkt lub usługę
– pozyskanie wiedzy na temat potrzeb konsumentów
– ekspansja rynkowa – zdobycie nowych rynków i nowych grup klientów.

2. Poznajemy użytkowników

Skuteczna grywalizacja w marketingu ma zmieniać zachowania i angażować emocjonalnie ludzi, dlatego uważamy że sukces projektu zależy od poznania grupy docelowej, dla której projekt jest dedykowany. W tym kroku wspólnie ze zleceniodawcą definiujemy i opisujemy szczegółowo grupę odbiorców. W naszej analizie uwzględniamy wszystkie istotne informacje opisujące grupę docelową takie jak wiek, lokalizacja, status społeczny, sposób komunikowania się, informacje o trybie życia, panujących trendach i relacjach społecznych. Dążymy do uzyskania odpowiedzi na pytanie co tych ludzi motywuje do działania? Co napędza do aktywności i co daje satysfakcję? Jak możemy wykorzystać te czynniki dla osiągnięcia celów biznesowych?

3. Projektujemy model zachowań użytkowników

Tworząc model zachowania dbamy o to, aby mieścił się on w granicach naturalnych zachowań reprezentatywnych dla grupy docelowej. Opis oczekiwanych zachowań zostaje przetworzony w zbiór mierzalnych parametrów. Parametry te opisują w postaci wartości liczbowych pożądaną aktywność i są w przyszłości jedną z istotnych miar badających efektywność wdrażanego rozwiązania.

4. Budujemy scenariusz grywalizacji

Kolejnym krokiem jest zbudowanie scenariusza grywalizacji. Obudowujemy zaprojektowany model zachowań w elementy zabawy, rozrywki i rywalizacji. Na wybór typu rozgrywki, a tym samym scenariusza grywalizacji decydujący wpływa ma opis pożądanych zachowań i cechy charakteryzujące grupę docelową. Mechanizmy grywalizacji wpisane są w reguły rozgrywki i mają zapewnić rozwój postaci oraz osiąganie kolejnych poziomów. Rozgrywka, która pozwala uczestnikowi osiągać kolejne szczeble rozwoju oraz doświadczać uczucia wygranej, mobilizuje do zwiększonej aktywności i podejmowania kolejnych wyzwań. Scenariusz grywalizacji jest również ściśle związany z planem przeniesienia przygotowanej koncepcji w świat użytkowników. Przygotowywane przez nas rozwiązania grywalizacyjne w marketingu niejednokrotnie opieramy na dedykowanych aplikacjach mobilnych bądź serwisach WWW, które mogą być zintegrowane z istniejącymi u zamawiającego systemami informatycznymi.

5. Testujemy, mierzymy i doskonalimy

Proces implementacji rozwiązania grywalizacyjnego rozpoczynamy od jego testów na małej grupie użytkowników – reprezentatywnej dla odbiorców z grupy docelowej. Przeprowadzenie testów traktujemy jako niezwykle ważny etap projektu, ponieważ pozwala on uniknąć kosztownych pomyłek i przed wdrożeniem sprawdzić działanie oraz skuteczność opracowanego rozwiązania. Wnioski z przeprowadzonych testów przekładamy na modyfikacje i optymalizację rozwiązania.

6. Implementacja i rozwój

Wdrożenie rozwiązania grywalizacyjnego w marketingu to moment, w którym rozpoczyna się jego bieżące utrzymanie i rozwój. Podczas realizowanego przez nas projektu następuje transfer know-how na rzecz zamawiającego, co pozwala mu administrować wdrożoną grywalizacją i dokonywać jej modyfikacji.
W razie potrzeby zapewniamy pełne spektrum usług utrzymania i rozwoju wdrożonego rozwiązania bez konieczności angażowania zasobów po stronie zamawiającego.
Z naszego doświadczenia wiemy, że każde rozwiązanie grywalizacyjne wymaga odświeżenia i wprowadzenia elementów, które na nowo pobudzą aktywność użytkowników.
Plan rozwoju wdrożonego rozwiązania jest integralną częścią realizowanych przez nas projektów.

Chcesz wdrożyć grywalizację w marketingu w swojej organizacji i zwiększyć skuteczność działań marketingowych lub masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami: hello@deciso.pl

Doradzamy firmom Projekty grywalizacyjne
Analiza procesów biznesowych
Doradztwo z zakresu HR

Analiza procesów biznesowych

Nasze usługi doradcze kierujemy do biznesu otwartego na współczesne trendy w zarządzaniu i nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych. Skutecznie doradzamy klientom w wyborze rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opartych na mechanizmach grywalizacyjnych wspartych dedykowanym narzędziem informatycznym w takich obszarach jak HR, marketing, IT. Projekty doradcze realizujemy w oparciu o pogłębioną analizę procesów biznesowych i kultury organizacyjnej firmy.

Zarządzanie usługami IT. Zarządzanie projektami IT.

Pomagamy firmom w poprawie funkcjonowania ich działów IT.Dzięki wdrożeniu kodeksu postępowania dla działów informatyki (ITIL) jesteśmy w stanie podnieść efektywność funkcjonowania struktur IT w Państwa organizacji. ITIL pozwala na modelowanie procesów zarówno w organizacjach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, niezależnie od wielkości firmy, typu organizacji czy też posiadanych narzędzi.